Projekti

Klienti

castor
evidence
eks
ek
delve2
loks
onninen
sbre
slo
velve
YIT
ST Logo
orto
valsts nekustamie ip
Cesu dome
nams 3
RE&RE

Atsauksmes

Ar šo AS "SEB banka" apliecina, ka SIA "NCS LV" no 2016.gada augusta nodrošina kvalitatīvu Objektu vājstrāvu sistēmu montāžu un tehniskās ekspluatācijas apkalpošanu, kā arī bojājumu novēršanu sekojošām sistēmām: video novērošanas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmām,  34 SEB bankas objektos Latvijā.

SIA "NCS LV" speciālistu komanda uzticētos darbus veic profesionāli, ievērojot Objektu specifiku un "SEB bankas" norādījumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās drošības prasības. Esam apmierināti ar līdzšinējo sadarbību un SIA "NCS LV" sniegto pakalpojumu kvalitāti un būsim gandarīti turpināt sadarbību.

Drošības pārvaldes vadītājs M.Pelcis

Ar šo SIA "Inženieru birojs "Būve un Forma"" , kā darbu pasūtītājs apliecina, ka SIA "NCS LV" objektā "Munīciju noliktavu komplekss "Poligons", Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, 2016.gadā ir veikusi projektēšanas darbus sekojošām sadaļām: EST (elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli), ESS (elektronisko sakaru sistēmas). Kopējā platība inženiertīklu projektēšanai 21 000 m2.

Darbi tika izpildīti saskaņotos termiņos, kvalitatīvi un atbilstoši mūsu prasībām, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, standartu un citu normatīvo aktu prasības. SIA "NCS LV" darbu vērtējam pozitīvi, izpildītu teicamā profesionālā līmenī.

Valdes loceklis J.Prauliņš

Ar šo Arhitektu kompānija "Ivara Šļivkas birojs"  apliecina, ka SIA "NCS LV" ir veikusi objekta "Ledus halles jaunbūve Kantora ielā 126,128, Sniķeru iela 18, Mārupe, Mārupes novads", projektēšanas darbus sekojošām sadaļām: ESS (elektronisko sakaru sistēmas), EST (elektronisko sakaru tīkli,ārējie tīkli), UAS (ugunsdzēsības automātikas sistēmas). Realizēto darbu izpilde 2015.gads, ar kopējo platību 4633m2.

Sadarbību ar SIA "NCS LV" vērtējam atzinīgi, jo darbi tika veikti ievērojot mūsu prasības un nospraustos termiņos, kvalitatīvi un profesionāli.

Valdes priekšsēdētājs I.Šļivka

SIA "8 A.M.", kā darbu pasūtītājs, apliecina ka  SIA "NCS LV", kā uzņēmējs, iesaistot kvalificētus speciālistus, objektā "Bērnudārza un skolas jaunbūve, Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads" ir veicis projektēšanas darbus sekojošām sadaļā,: elektroāpgāde (EL), elektronisko sakaru sistēmas (ESS) un ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS). Realizēto darbu izpildes termiņš: 2015.gada augusts-2016.gada februāris.

Sadarbību ar SIA "NCS LV" vērtējam atzinīgi, jo darbi tika veikti ievērojot mūsu prasības un nospraustajos termiņos, kvalitatīvi un profesionāli.

 

Valdes loceklis E.Beernaerts

LR Ieslodzījuma vietu pārvalde

Laika posmā no 2016.gada maija līdz 2016.gada augustam SIA "NCS LV" galvenā būvdarbu veicēja SIA "RE & RE" vadībā objektā "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē" veica ārējā apgaismojuma, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmas piegādi un izbūvi.

Darbi tika izpildīti noteiktajos termiņos un atbilstoši līguma nosacījumiem, ievērojot LR būvniecības normatīvu un citu normatīvo aktu prasības.

 

Priekšniece pulkvede I.Spure

Akciju sabiedrība "PrivatBank" apliecina un sniedz pozetīvu atsauksmi, ka no 2014.gada 4.augusta SIA "NCS LV", veic sistēmu tehniskās apkalpošanas darbus, kas ietver videonovērošanas, apsardzes signalizācijas, piekļuves kontroles sistēmu un elektrosadales tīkla tehnisko apkopi. Sadarbību ar SIA "NCS LV" vērtējam atzinīgi, jo darbi tiek veikti ievērojot mūsu prasības, kvalitātīvi un profesionāli.

Valdes loceklis O.Mekekechko

VAMOIC

SIA „NCS LV” ir veikusi būvdarbus vairākos Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos objektos. Būvobjektos tika veikti sekojoši darbi: inženiertīklu rekonstrukcijas izbūves shēmu izstrāde un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmas būvdarbi.

Ar SIA „NCS LV” izpildīto darbu kvalitāti esam apmierināti. Uzņēmums darbus ir veicis atbilstoši spēkā esošajiem standartiem un ievērojot likumdošanas prasības, augstā profesionālā līmenī un ar labu tehnisko izpildījumu. Darbi tika izpildīti termiņos un atbilstoši mūsu izvirzītajām prasībām.

Vadītājs, I.Vucāns

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”

Sniedzam pozitīvu atsauksmi par sadarbību ar SIA „NCS LV”, kas veica elektroietaišu (iekšējo un ārējo tīklu) izbūves darbus, ieskaitot teritorijas apgaismošanas tīklu izveidi objektā „Trīs sociālo dzīvojamo māju ar sociāliem dzīvokļiem, veselības centru un sociālā dienesta telpām Rīgā”.

SIA „NCS LV” darbus izpildīja termiņos un atbilstoši mūsu prasībām.

Valdes priekšsēdētāja, I. Cerbule

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

No 2015. gada janvāra SIA „NCS LV” veic kvalitatīvu vājstrāvu sistēmu apkalpošanu objektā Mākslas muzejs „Rīgas Birža.” Sniedzot pakalpojumu, uzņēmums SIA „NCS LV” nodrošina objekta vājstrāvu sistēmu tehnisko ekspluatācijas apkalpošanu un bojājumu novēršanu videonovērošanas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmām. SIA „NCS LV” speciālistu komanda strādā profesionāli, ievērojot objekta specifiku, pasūtītāja un normatīvo aktu noteiktās prasības. Esam gandarīti par līdzšinējo sadarbību ar SIA „NCS LV” un plānojam turpināt iesākto sadarbību.

Direktore, Māra Lāce

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģionālā slimnīca”

Sākot ar 2015. gada februāri, uzņēmums SIA „NCS LV” veic vājstrāvas sistēmu ekspluatācijas uzturēšanas un apkalpošanas darbus Liepājas reģionālajā slimnīcā un Liepājas reģionālās slimnīcas filiāles Zobārstniecības poliklīnikā. Minētajos objektos tiek veikta ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju sistēmu apkalpošana. Darbi tiek veikti pēc saskaņota vājstrāvu sistēmu apkalpošanas grafika, nodrošinot esošo sistēmu nepārtrauktu darbību. Kopumā uzņēmuma SIA „NCS LV” līdzšinējo darbu vērtējam kā kvalitatīvu, augstā profesionālā līmenī un ar labu tehnisko izpildījumu.

Valdes loceklis, A. Vistiņš

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģionālā slimnīca”

Laika posmā no 2012. gada līdz 2014. gadam uzņēmums SIA „NCS LV” galvenā būvdarbu veicēja SIA „RBSSKALS Būvvadība” vadībā veica vājstrāvu un drošības sistēmu piegādes un izbūves darbus Liepājas reģionālajā slimnīcā. Objekta rekonstrukcijas laikā tika veikta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve, videonovērošanas sistēmas piegāde un izbūve, sarunu iekārtu, datoru, telefonu un televīzijas tīklu izbūve un montāža un citi drošības sistēmu piegādes un izbūves darbi.

Sadarbību ar SIA „NSC LV” vērtējam pozitīvi un augstā profesionālajā līmenī, jo visi darbi tika izpildīti saskaņotos termiņos, kvalitatīvi un atbilstoši mūsu prasībām, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, standartu un citu normatīvo aktu prasības.

Valdes loceklis, A. Vistiņš

Akciju sabiedrība „GRINDEKS”

Saskaņā ar mūsu pasūtījumu, laika posmā no 2013. gada februāra līdz 2014. gada maijam uzņēmums SIA „NCS LV” veica vienkāršotās renovācijas būvdarbu izpildi mūsu laboratorijas korpusam K-18 Krustpils ielā 53, Rīgā. Būvobjektā tika veikti sekojoši darbi: elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve un montāža, telekomunikāciju sistēmu izbūve, apsardzes signalizācijas izbūve un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve. Sadarbību ar SIA „NCS LV” vērtējam atzinīgi, jo darbi tika veikti kvalitatīvi un profesionāli, ievērojot mūsu prasības un nospraustos termiņus.

Tehniskā departamenta vadītājs, M. Salna

Pēdējo 3 gadu laikā veikto pasūtījumu izpilde

-

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 34 korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde Vienības gatvē 45, Rīgā.

Elektroapgādes (EL),  elektronisko sakaru sistēmas (ESS), ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS), vadības un automatizācijas sistēmas (VAS) daļu tehnisko projektu izstrāde.

Projekts realizēts 2019. gadā

-

Tehniskā projekta izstrāde objektam: “Daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas jaunbūve, Ventas ielā 27, Mārupe, Mārupes novads”.

Iekšējie maģistrālie elektroapgādes un komunālie spēka un apgaismojuma tīkli, zibensaizsardzība un teritorijas elektrotīkli (EL).

Projekts realizēts 2019. gadā

-

“Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība.

Izstrādāt būvprojekta sadaļas EL, ELT, ESS-PK, ESS-TK, ESS-VN, UATS un EST.

Projekts realizēts 2019. gadā

-

Dzīvojamās ēkas pārbūve Rīgā, Gdaņskas ielā 6.

Izstrādāt  būvprojektu : “Elektroapgādes ārējo (ELT) un iekšējo (EL) tīklu, kā arī elektronisko sakaru inženiertīklu (ESS-TK) apsardzes signalizācijas (ESS-AS) un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS).

Projekts realizēts 2019. gadā

-

“Žalūziju izbūve Ventspils poliklīnikas ēkai, Raiņa ielā 6, Ventspilī”.

Elektroapgādes (EL) un vājstrāvas daļas izstrāde (ESS).

Projekts realizēts 2019. gadā

-

Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslas vidusskola” ēkas Kalnciema ielā 10 pārbūve un Meža ielas 15 sporta kompleksa jaunbūve.

Izstrādāt EL, EST, ESS (apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole, datortīkls, videonovērošana) un UAS, UATS daļas tehnisko projektu.

Projekts realizēts 2019. gadā

-

“Farmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra jaunbūve” .

Būvprojekta izstrāde (EL, ELT, EST)

Projekts realizēts 2018. gadā

-

“PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēku pārbūve Slokas ielā 52a un 52b, Rīgā””.

Būvprojekta izstrāde (EL, ELT, ESS, EST, UAS)

Projekts realizēts 2018. gadā

-

Būvprojekts “Administratīvā ēka un noliktavas ēka ar ražošanas telpām, “Norupes noliktava”, Tīnūžu pagasts, ikšķiles novads”.

Būvprojekta izstrāde (EL, ELT, ESS, EST, UAS).

Projekts realizēts 2017. gadā

-

“Inženierkomunikāciju pārbūves projekta izstrāde Salaspils 2.vidusskolai, 3.kārta”.

Būvprojekta izstrāde (EL, ESS, UAS)

Projekts realizēts 2017. gadā

-

“Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem, Valmieras cietumā”.

Būvprojekta izstrāde (EL, ELT, ESS, EST)

Projekts realizēts 2017. gadā

-

“Ēdnīcas pārbūve par Amatu māju, katla mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru un katla mājas novietošana” .Siguldas ielā 7, Morē, Mores pag., Siguldas nov., kad. Nr.4266 004 0215

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (EL, ESS, UAS)

Projekts realizēts 2017. gadā

-

“Biroju ēku rekonstrukcija un jaunbūve 1.kārta”.
Mūkusalas ielā 41b, Rīgā.

Būvprojekta izstrāde (EL, ESS, UAS, VAS)

Projekts realizēts 2017. gadā

-

“Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestādes piebūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.

Tehniskā projekta izstrāde : ( EL, ESS, UAS)

Projekts realizēts 2017. gadā

-

“Noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūves un esošās apbūves nojaukšana, Bukaišu ielā 1, Rīgā”.

Projektēšanas un autoruzraudzības darbi. (EL, ELT, ESS, EST, UAS)

Projekts realizēts 2017. gadā

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvijas Organiskās sintēzes institūts, reģ. Nr. 90002111653 -

“Darbnīcu ēkas nojaukšana un Laboratorijas korpusa ēkas jaunbūve Aizkraukles ielā 21, Rīgā, ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros” – (EL, ELT, VS (VS1, VS2, VS3, UAS), VST) iekšējo un ārējo elektroapgādes (apgaismojums, apsilde, zibensaizsardzība, zemējums, spēka tīkli) tīklu izbūves un montāžas darbi, iekšējo un ārējo  vājstrāvas sistēmu un tīklu (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, telefona un datoru tīkli, apsardzes un piekļuves kontroles sistēma, videonovērošanas sistēma) izbūves darbi.

Projekts realizēts 2015/2016. gadā

LR Ārlietu ministrija

LR Ārlietu ministrija, reģ.Nr. 90000069065 -

„Drošības sistēmas izveidošanas darbi LR Ārlietu ministrijas norādītajos objektos”

Projekts realizēts 2012/2019. gadā

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments, reģ.Nr.90000038741 -

“Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10A, restaurācija – rekonstrukcija”. Vājstrāvas tīklu sistēmas (piekļuves kontrole, apsardzes signalizācija, videonovērošana, telefonu un datortīkls, televīzijas tīkli, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, trauksmes izziņošnas un evakuācijas vadības sistēma) izbūve un projektu izstrāde.

Projekts realizēts 2013/2016. gadā

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ.Nr.40003294758 -

“Rīgas Pils Priekšpils rekonstrukcija-restaurācija Pils laukumā 3, Rīga”, Vājstrāvas sistēmas tīklu, t.sk. televīzijas tīkla, telefona un datortīkla, centralizētās izziņošanas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas; ugunsdzēsības automātikas sistēmas, t.sk. ŪK automātikas, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, dūmu un karstuma kontroles sistēmas elektroniskās daļas izbūve.

Projekts realizēts 2012/2016. gadā