Elektroapgādes iekšējie un ārējie tīkli

Uzņēmums SIA „NCS LV” piedāvā dažāda veida un apjoma elektroapgādes zemsprieguma tīklu ar spriegumu līdz 1000V un vidējā sprieguma ar spriegumu līdz 20kV projektu izstrādes, izbūves un rekonstrukcijas darbus. Katram objektam tiek izstrādāta individuāla koncepcija, balstoties uz pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Mūsu pakalpojumi

  • Nodrošinām elektrisko instalāciju, iekštelpu un teritorijas apgaismojuma, elektromontāžas, elektrifikācijas, zibensaizsardzības un cita veida iekšējās elektroapgādes risinājumus gan privātmājām un daudzdzīvokļu mājām, gan lielām sabiedriskajām un industriālajām ēkām.
  • Veicam visa veida zemā un vidējā sprieguma ārējo elektrotīklu un elektro ietaišu projektu izstrādes un rekonstrukcijas darbus, tajā skaitā:
    • elektropadeves līniju, kabeļu vai gaisa maģistrāļu nozarlīniju un zemējuma sistēmu uzstādīšanu;
    • elektrisko skapju un transformatoru apakšstaciju montāžu.

Mūsu pieredzējušie speciālisti izstrādās Jūsu objektam atbilstošāko un efektīvāko elektroapgādes risinājumu projektu, balstoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem,  normatīvajos dokumentos norādītājiem elektroapgādes tīklu izbūves standartiem un prasībām.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu speciālistiem!