Telekomunikāciju sistēmas un tīkli

Telekomunikāciju infrastruktūra ir nozīmīga sastāvdaļa jebkurā sabiedriskajā vai privātajā ēkā. Tā nodrošina telekomunikāciju signālu pārraidi un sistēmu darbību. Uzņēmums SIA „NCS LV” piedāvā telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanas būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumus, kā arī rekonstrukcijas un izbūves darbus.

Mūsu pakalpojumi

  • Mēs veicam televīzijas, satelīta tīklu, sarunu iekārtu, datoru un telefonu tīklu projektēšanu, montāžu un izbūvi.
  • Nodrošinām elektronisko sakaru tīklu (pārraides sistēmu, komutācijas un maršrutēšanas iekārtu) uzstādīšanu un iekšējo un ārējo kabeļu tīklu izbūvi, ieskaitot:
  • strukturizēto kabeļu sistēmu ierīkošanas un uzturēšanas darbus;
  • pazemes kabeļu tīklu ierīkošanas un uzturēšanas darbus;
  • piekārto kabeļu tīklu ierīkošanas un uzturēšanas darbus.

Veicot telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanas un izbūves darbus, uzņēmums SIA „NCS LV” garantē kvalitatīvu un profesionālu darbu izpildi, stingri ievērojot visus būvnormatīvus un MK noteikumu prasības.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu speciālistiem!