Par Mums

Par uzņēmumu

SIA „NCS LV” ir uzņēmums, kas veic elektroapgādes, vājstrāvas sistēmu iekšējo un ārējo tīklu, kā arī telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanu un izbūves darbus, autoruzraudzības un būvuzraudzības darbus. Uzņēmums nodrošina arī sistēmu un tīklu tehnisko apkalpošanu un klientu konsultācijas tehnisko risinājumu izvēlē.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NCS LV” ir dibināta Rīgā 2012. gada 4. jūnijā, balstoties uz tās darbinieku vairāk nekā 20 gadu pieredzi uzņēmumā SIA „NCS-Rīga”.

„Uzņēmuma Veiksmes kods – būt nevis pirmajam, bet būt labākajam, un atšķirībā no daudziem citiem uzņēmumiem, mēs vienmēr atceramies, kādēļ to visu darām!”

Valdes loceklis N.Andersons

Misija, Vīzija, Vērtības

Misija – piedāvāt profesionālus elektroapgādes un telekomunikāciju projektēšanas un izbūves darbus, rūpējoties par kvalitatīvu un precīzu pakalpojumu realizāciju.

Vīzija – kļūt par vienu no labākajiem un vadošajiem elektroapgādes, vājstrāvas sistēmu un telekomunikācijas tīklu ierīkošanas un uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

Mūsu mērķis

SIA „NCS LV” pamatmērķis ir izstrādāt un realizēt arvien jaunas darba stratēģijas un regulāri veikt kvalitātes kontroles testus, lai uzlabotu un pilnveidotu jau esošos uzņēmuma darbības virzienus un nodrošinātu labākos kvalitātes standartus.

Mūsu vērtības

 • Klients – mūsu vislielākā vērtība
 • Kvalitāte – atbildība par visu, ko darām
 • Komandas gars – strādājam kopā, cienot viens otru

Vadošie speciālisti

Uzņēmumā SIA „NCS LV” strādā diplomēti un sertificēti elektroapgādes, telekomunikāciju un drošības sistēmu projektēšanas inženieri, projektētāji, tāmētāji un darba vadītāji. Mūsu vadošie speciālisti ir profesionāļi savā jomā, tāpēc mēs spējam piedāvāt katra klienta vajadzībām vispiemērotāko risinājumu un abpusēji visizdevīgāko sadarbības modeli, balstoties uz mūsu labākās prakses un pieredzes principiem.

Klientu ieguvums:

 • SIA „NCS LV” – uzticīgs un godprātīgs partneris;
 • Vienmēr ieklausāmies un sadzirdam, ko klients vēlas;
 • Veidojam dialogu ar klientu;
 • Nodrošinām lielisku apkalpošanas servisu;
 • Darbi tiek veikti augstā profesionālā līmenī.

Apliecības, licences un sertifikāti

  • Komersanta reģistrācijas apliecība (reģistrācijas datums komercreģistrā 04.06.2012.);
  • Lēmums par komersanta reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā (būvkomersanta reģistrācijas Nr.10217-R, reģistrācijas datums 16.11.2013.);
  • Apsardzes darbības speciālā atļauja (licence) Nr. 23/2014-ATSI – par apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu, kas ietver apsardzes tehnisko risinājumu projektēšanu, apsardzes tehnisko sistēmu uzstādīšanu un apkalpošanu, kā arī konsultāciju sniegšanu par attiecīgiem jautājumiem (izsniedza LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas licencēšanas komisija 20.06.2014.);
  • Industriālās drošības sertifikāts Nr.445 – par tiesībām veikt iepirkumus valsts vajadzībām, kuru izpildes gaitā nepieciešams veikt darbu ar valsts noslēpuma objektiem līdz slepenības pakāpei SLEPENI (ieskaitot). Komercsabiedrība ir tiesīga glabāt savās telpās tai darbam nodotos valsts noslēpuma objektus līdz slepenības pakāpei SLEPENI (ieskaitot) (derīga līdz 31.01.2029.).
  • Kvalitātes vadības sistēmas standarts ISO 9001:2015 (derīgs līdz 27.03.2026)
  • Vides vadības sistēmas standarts ISO 14001:2015 (derīgs līdz 27.03.2026)

BV_ISO9001-ISO14001