NCS LV

If you hear a voice within you say "you cannot paint," then by all means paint, and that voice will be silenced.
Vincent Van Gogh

 

Mūsu mājas lapa šobrīd ir atvaļinājumā.
Drīz atgriezīsies jaunā veidolā.
Mūsu rekvizīti:

SIA "NCS LV"
Juridiskā un biroja adrese:

Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012, Latvija
Būvkomersantu reģistrācijas Nr. 10217-R
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103551993
PVN reģ. Nr.: LV40103551993
Tālr. +371 67506275
Fakss +371 67506276
E-pasts: sekretare@ncs.lv

Norēķinu rekvizīti:
A/S „SEB banka”
Konts: LV23UNLA005001902815 1
Kods: UNLALV2X