Projekti

Klienti

castor
evidence
eks
ek
delve2
loks
onninen
rbsskals
sb
sbre
slo
velve
YIT
ST Logo
orto
valsts nekustamie ip
Cesu dome
nams 3
RE&RE

Atsauksmes

Ar šo AS "SEB banka" apliecina, ka SIA "NCS LV" no 2016.gada augusta nodrošina kvalitatīvu Objektu vājstrāvu sistēmu montāžu un tehniskās ekspluatācijas apkalpošanu, kā arī bojājumu novēršanu sekojošām sistēmām: video novērošanas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmām,  34 SEB bankas objektos Latvijā.

SIA "NCS LV" speciālistu komanda uzticētos darbus veic profesionāli, ievērojot Objektu specifiku un "SEB bankas" norādījumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās drošības prasības. Esam apmierināti ar līdzšinējo sadarbību un SIA "NCS LV" sniegto pakalpojumu kvalitāti un būsim gandarīti turpināt sadarbību.

Drošības pārvaldes vadītājs M.Pelcis

Ar šo SIA "Inženieru birojs "Būve un Forma"" , kā darbu pasūtītājs apliecina, ka SIA "NCS LV" objektā "Munīciju noliktavu komplekss "Poligons", Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, 2016.gadā ir veikusi projektēšanas darbus sekojošām sadaļām: EST (elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli), ESS (elektronisko sakaru sistēmas). Kopējā platība inženiertīklu projektēšanai 21 000 m2.

Darbi tika izpildīti saskaņotos termiņos, kvalitatīvi un atbilstoši mūsu prasībām, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, standartu un citu normatīvo aktu prasības. SIA "NCS LV" darbu vērtējam pozitīvi, izpildītu teicamā profesionālā līmenī.

Valdes loceklis J.Prauliņš

Ar šo Arhitektu kompānija "Ivara Šļivkas birojs"  apliecina, ka SIA "NCS LV" ir veikusi objekta "Ledus halles jaunbūve Kantora ielā 126,128, Sniķeru iela 18, Mārupe, Mārupes novads", projektēšanas darbus sekojošām sadaļām: ESS (elektronisko sakaru sistēmas), EST (elektronisko sakaru tīkli,ārējie tīkli), UAS (ugunsdzēsības automātikas sistēmas). Realizēto darbu izpilde 2015.gads, ar kopējo platību 4633m2.

Sadarbību ar SIA "NCS LV" vērtējam atzinīgi, jo darbi tika veikti ievērojot mūsu prasības un nospraustos termiņos, kvalitatīvi un profesionāli.

Valdes priekšsēdētājs I.Šļivka

SIA "8 A.M.", kā darbu pasūtītājs, apliecina ka  SIA "NCS LV", kā uzņēmējs, iesaistot kvalificētus speciālistus, objektā "Bērnudārza un skolas jaunbūve, Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads" ir veicis projektēšanas darbus sekojošām sadaļā,: elektroāpgāde (EL), elektronisko sakaru sistēmas (ESS) un ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS). Realizēto darbu izpildes termiņš: 2015.gada augusts-2016.gada februāris.

Sadarbību ar SIA "NCS LV" vērtējam atzinīgi, jo darbi tika veikti ievērojot mūsu prasības un nospraustajos termiņos, kvalitatīvi un profesionāli.

 

Valdes loceklis E.Beernaerts

LR Ieslodzījuma vietu pārvalde

Laika posmā no 2016.gada maija līdz 2016.gada augustam SIA "NCS LV" galvenā būvdarbu veicēja SIA "RE & RE" vadībā objektā "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē" veica ārējā apgaismojuma, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmas piegādi un izbūvi.

Darbi tika izpildīti noteiktajos termiņos un atbilstoši līguma nosacījumiem, ievērojot LR būvniecības normatīvu un citu normatīvo aktu prasības.

 

Priekšniece pulkvede I.Spure

Akciju sabiedrība "PrivatBank" apliecina un sniedz pozetīvu atsauksmi, ka no 2014.gada 4.augusta SIA "NCS LV", veic sistēmu tehniskās apkalpošanas darbus, kas ietver videonovērošanas, apsardzes signalizācijas, piekļuves kontroles sistēmu un elektrosadales tīkla tehnisko apkopi. Sadarbību ar SIA "NCS LV" vērtējam atzinīgi, jo darbi tiek veikti ievērojot mūsu prasības, kvalitātīvi un profesionāli.

Valdes loceklis O.Mekekechko

VAMOIC

SIA „NCS LV” ir veikusi būvdarbus vairākos Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos objektos. Būvobjektos tika veikti sekojoši darbi: inženiertīklu rekonstrukcijas izbūves shēmu izstrāde un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmas būvdarbi.

Ar SIA „NCS LV” izpildīto darbu kvalitāti esam apmierināti. Uzņēmums darbus ir veicis atbilstoši spēkā esošajiem standartiem un ievērojot likumdošanas prasības, augstā profesionālā līmenī un ar labu tehnisko izpildījumu. Darbi tika izpildīti termiņos un atbilstoši mūsu izvirzītajām prasībām.

Vadītājs, I.Vucāns

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”

Sniedzam pozitīvu atsauksmi par sadarbību ar SIA „NCS LV”, kas veica elektroietaišu (iekšējo un ārējo tīklu) izbūves darbus, ieskaitot teritorijas apgaismošanas tīklu izveidi objektā „Trīs sociālo dzīvojamo māju ar sociāliem dzīvokļiem, veselības centru un sociālā dienesta telpām Rīgā”.

SIA „NCS LV” darbus izpildīja termiņos un atbilstoši mūsu prasībām.

Valdes priekšsēdētāja, I. Cerbule

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

No 2015. gada janvāra SIA „NCS LV” veic kvalitatīvu vājstrāvu sistēmu apkalpošanu objektā Mākslas muzejs „Rīgas Birža.” Sniedzot pakalpojumu, uzņēmums SIA „NCS LV” nodrošina objekta vājstrāvu sistēmu tehnisko ekspluatācijas apkalpošanu un bojājumu novēršanu videonovērošanas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmām. SIA „NCS LV” speciālistu komanda strādā profesionāli, ievērojot objekta specifiku, pasūtītāja un normatīvo aktu noteiktās prasības. Esam gandarīti par līdzšinējo sadarbību ar SIA „NCS LV” un plānojam turpināt iesākto sadarbību.

Direktore, Māra Lāce

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģionālā slimnīca”

Sākot ar 2015. gada februāri, uzņēmums SIA „NCS LV” veic vājstrāvas sistēmu ekspluatācijas uzturēšanas un apkalpošanas darbus Liepājas reģionālajā slimnīcā un Liepājas reģionālās slimnīcas filiāles Zobārstniecības poliklīnikā. Minētajos objektos tiek veikta ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju sistēmu apkalpošana. Darbi tiek veikti pēc saskaņota vājstrāvu sistēmu apkalpošanas grafika, nodrošinot esošo sistēmu nepārtrauktu darbību. Kopumā uzņēmuma SIA „NCS LV” līdzšinējo darbu vērtējam kā kvalitatīvu, augstā profesionālā līmenī un ar labu tehnisko izpildījumu.

Valdes loceklis, A. Vistiņš

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģionālā slimnīca”

Laika posmā no 2012. gada līdz 2014. gadam uzņēmums SIA „NCS LV” galvenā būvdarbu veicēja SIA „RBSSKALS Būvvadība” vadībā veica vājstrāvu un drošības sistēmu piegādes un izbūves darbus Liepājas reģionālajā slimnīcā. Objekta rekonstrukcijas laikā tika veikta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve, videonovērošanas sistēmas piegāde un izbūve, sarunu iekārtu, datoru, telefonu un televīzijas tīklu izbūve un montāža un citi drošības sistēmu piegādes un izbūves darbi.

Sadarbību ar SIA „NSC LV” vērtējam pozitīvi un augstā profesionālajā līmenī, jo visi darbi tika izpildīti saskaņotos termiņos, kvalitatīvi un atbilstoši mūsu prasībām, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, standartu un citu normatīvo aktu prasības.

Valdes loceklis, A. Vistiņš

Akciju sabiedrība „GRINDEKS”

Saskaņā ar mūsu pasūtījumu, laika posmā no 2013. gada februāra līdz 2014. gada maijam uzņēmums SIA „NCS LV” veica vienkāršotās renovācijas būvdarbu izpildi mūsu laboratorijas korpusam K-18 Krustpils ielā 53, Rīgā. Būvobjektā tika veikti sekojoši darbi: elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve un montāža, telekomunikāciju sistēmu izbūve, apsardzes signalizācijas izbūve un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve. Sadarbību ar SIA „NCS LV” vērtējam atzinīgi, jo darbi tika veikti kvalitatīvi un profesionāli, ievērojot mūsu prasības un nospraustos termiņus.

Tehniskā departamenta vadītājs, M. Salna

Pēdējo 3 gadu laikā veikto pasūtījumu izpilde

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, reģ. Nr.90009225180 -

“Vājstrāvu tīklu izbūve konteineru/moduļu ēkās. NBS “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde (būvprojekts) un būvdarbi.

Projekts realizēts 2018. gadā

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecība (NP)

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecība (NP), reģ.Nr.90001259776 -

“Videonovērošanas apsardzes un piekļuves sistēmas pilnveidošana un paplašināšana”. Dzintaru iela 63, Rīga

Projekts realizēts 2018. gadā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, reģ.Nr.90009225180 -

“Vājstrāvu tīklu izbūve apsardzes ēkā NBS Aviācijas bāzē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā”.

Projekts realizēts 2018. gadā

SIA "Merks"

SIA “Merks”, reģ.Nr.40003304295 -

Būvdarbu veikšana “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā, Cēsu ielā 9, Rīgā”.

Projekts realizēts 2017/2018. gadā

SIA "Abora"

SIA “Abora”,reģ.Nr.40003215743 -

“Būvdarbi ēkas  pielāgošanai KNAB vajadzībām, Citadeles ielā 1, Rīgā, (kad.Nr.0100 010 0141)”

Vājstrāvu tīklu ierīkošana.

Projekts realizēts 2017/2018. gadā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, reģ.Nr.90009225180 -

“Vājstrāvu sistēmu izbūve NATO Kaujas grupas rotu atbalsta, tehnikas un konteineru izvietošanas laukumiem” Ādažu nacionālajā mācību centrā “” Kadagā, Ādažu novadā.

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi.

Projekts realizēts 2017/2018. gadā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, reģ.Nr.90009225180 -

Vājstrāvu sistēmu izbūve NBS NP 3.RNC autoparkā “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā.

Elektronisko sakaru sistēmas iekšējie tīkli, apsardzes un piekļuves sistēmas kontroles sistēmas, elektronisko sakaru sistēmas iekšējie tīkli, videonovērošanas sistēma.

Projekts realizēts 2017. gadā

SIA "UPB Nams"

SIA “UPB Nams”, reģ.Nr.42103041363 -

“NBS NP 3.RNC autoparka ēku 052, 053, 056, 057 pārbūve Ādažu nacionālā mācību centrā, Kadagā, Ādažu novadā”.

EST, UAS, apsardzes sistēmas AS, video novērošanas sistēmas VN izbūve.

Projekts realizēts 2017/2018. gadā

LR Nacionālo Bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība

LR Nacionālo Bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība, reģ.Nr.90002056972 -

“Nodrošināt apsardzes drošības sistēmas renovāciju,  Ezermalas ielā 8b, Rīgā”

Projekts realizēts 2017/2018. gadā

SIA "Būvbalsts"

SIA “Būvbalsts”, reģ.Nr.40103531183 -

“AS Latvenergo Metroloģijas laboratorijas telpu pārbūve Šmerļa ielā 1, Rīgā”.

UAS, LAN tīkla, apziņošanas sistēmas, EES. AS tīkla un EES. PKS tīklu izbūve.

Projekts realizēts 2017/2018. gadā

SIA "Abora"

SIA “Abora”, reģ.Nr.40003215743 -

“Telpu pielāgošana KNAB vajadzībām, Citadeles iela 1, Rīgā (kad.Nr.0100 010 0141).

Vājstrāvas tīklu ierīkošana.

Projekts realizēts 2017/2018. gadā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, reģ.Nr.90009225180 -

“Vājstrāvu sistēmu izbūve NATO Kaujas grupas rotu atbalsta, tehnikas un konteineru izvietošanas laukumiem” Ādažu nacionālajā mācību centrā ” Kadagā, Ādažu novadā.

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi

Projekts realizēts 2017/līdz šim brīdim. gadā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, reģ.Nr.90009225180 -

Vājstrāvu sistēmu izbūve NBS NP 3.RNC autoparkā “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā.

Elektronisko sakaru sistēmas iekšējie tīkli, apsardzes un piekļuves sistēmas kontroles sistēmas, elektronisko sakaru sistēmas iekšējie tīkli, videonovērošanas sistēma.

Projekts realizēts 2017. gadā

SIA "UPB Nams"

SIA “UPB Nams”, reģ.Nr.42103041363 -

“Speciālo uzdevumuvienības kazarmas ēkas un sporta zāles būvniecība, esošās kazarmas atjaunošana (ārkārtas apstākļos) Dzintara ielā 63, Rīgā.

Apsardzes signalizācijas sistēmas, ugunsdzēsības signalizācijas, datortīklu un telefona tīklu izbūve .

Projekts realizēts 2017. gadā

SIA "Amalva Baltija"

SIA “Amalva Baltija”, reģ.Nr.40003525693 -

“Noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūves un esošās apbūves nojaukšana, Bukaišu ielā 1, Rīgā”.

Veikt, ELT, EST iekšējo, ārējo vājstrāvu un elektrotīklu izbūves darbus,   UAS dūmu novadīšanas automātikas daļa, ESS apsardze/piekļuve.

Projekts realizēts 2017. gadā

Tukuma novada dome

Tukuma novada dome, reģ.Nr.90000050975 -

“Tukuma 3.pamatskolas sporta zāle un stadions”.
Elektroapgādes, vājstrāvas iekšējo tīklu un teritorijas tīklu izbūve.

Projekts realizēts 2017/2018. gadā

SIA "VELVE"

SIA “VELVE”, reģ.Nr.40003064412 -

“Noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūves un esošās apbūves nojaukšana Bukaišu ielā 1, Rīgā”.

Iekšējo un ārējo vājstrāvu un elektrotīklu izbūves darbi: ESS sakari/video,  UAS -dūmu novadīšanas automātikas daļa, ESS-apsardze/piekļuve, ELT, EST

Projekts realizēts 2017. gadā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, reģ.Nr.90009225180 -

“Munīciju noliktavu komplekss “Poligons”, Vaiņodes novadā, Embūtes pagastā”.

Teritorijas vājstrāvas tīklu, videonovērošanas sistēmas, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes sistēmas izbūve.

Projekts realizēts 2016/2017. gadā

LR Ieslodzījumu vietu pārvalde

LR Ieslodzījumu vietu pārvalde, reģ.Nr. 90000027165. -

„Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Olaines cietumā”.  Vājstrāvu, elektrības un apgaismojuma izbūves darbi. (apsardzes signalizācija, videonovērošana, ārējais apgaismojums, zibens aizsardzības sistēmas).

Projekts realizēts 2016. gadā

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ.Nr.40003294758 -

“Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija un palīgēkas renovācija Ventspilī, Jūras ielā 34”.   Elektroapgāde_iekšējie tīkli. Vājstrāvu sistēmas_ ārējie tīkli. Telekomunikāciju tīkla kabeļu sistēmas.Apsardzes un signalizācijas sistēmas.Video novērošanas sistēmas. Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas sistēmas.

Projekts realizēts 2015/2016. gadā

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvijas Organiskās sintēzes institūts, reģ. Nr. 90002111653 -

“Darbnīcu ēkas nojaukšana un Laboratorijas korpusa ēkas jaunbūve Aizkraukles ielā 21, Rīgā, ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros” – (EL, ELT, VS (VS1, VS2, VS3, UAS), VST) iekšējo un ārējo elektroapgādes (apgaismojums, apsilde, zibensaizsardzība, zemējums, spēka tīkli) tīklu izbūves un montāžas darbi, iekšējo un ārējo  vājstrāvas sistēmu un tīklu (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, telefona un datoru tīkli, apsardzes un piekļuves kontroles sistēma, videonovērošanas sistēma) izbūves darbi.

Projekts realizēts 2015/2016. gadā

LR Ārlietu ministrija

LR Ārlietu ministrija, reģ.Nr. 90000069065 -

„Drošības sistēmas izveidošanas darbi LR Ārlietu ministrijas norādītajos objektos”

Projekts realizēts 2012/2019. gadā

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments, reģ.Nr.90000038741 -

“Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10A, restaurācija – rekonstrukcija”. Vājstrāvas tīklu sistēmas (piekļuves kontrole, apsardzes signalizācija, videonovērošana, telefonu un datortīkls, televīzijas tīkli, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, trauksmes izziņošnas un evakuācijas vadības sistēma) izbūve un projektu izstrāde.

Projekts realizēts 2013/2016. gadā

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ.Nr.40003294758 -

“Rīgas Pils Priekšpils rekonstrukcija-restaurācija Pils laukumā 3, Rīga”, Vājstrāvas sistēmas tīklu, t.sk. televīzijas tīkla, telefona un datortīkla, centralizētās izziņošanas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas; ugunsdzēsības automātikas sistēmas, t.sk. ŪK automātikas, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, dūmu un karstuma kontroles sistēmas elektroniskās daļas izbūve.

Projekts realizēts 2012/2016. gadā

SIA "CORE projekts"

SIA “CORE projekts”, reģ.Nr.40003810313 -

Dzīvojamās ēkas pārbūve Rīgā, Gdaņskas ielā 6.

Izstrādāt  būvprojektu : “Elektroapgādes ārējo (ELT) un iekšējo (EL) tīklu, kā arī elektronisko sakaru inženiertīklu (ESS-TK) apsardzes signalizācijas (ESS-AS) un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS).

Projekts realizēts 2019. gadā

SIA "Ozola & Bula arhitektu birojs"

SIA “Ozola & Bula, arhitektu birojs”, reģ.Nr.40003384943 -

“Žalūziju izbūve Ventspils poliklīnikas ēkai, Raiņa ielā 6, Ventspilī”.

Elektroapgādes (EL) un vājstrāvas daļas izstrāde (ESS).

Projekts realizēts 2019. gadā

SIA "Dual arhitekti"

SIA “Dual arhitekti”, reģ.Nr.40203021187 -

Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslas vidusskola” ēkas Kalnciema ielā 10 pārbūve un Meža ielas 15 sporta kompleksa jaunbūve.

Izstrādāt EL, EST, ESS (apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole, datortīkls, videonovērošana) un UAS, UATS daļas tehnisko projektu.

Projekts realizēts 2019. gadā

SIA "Ozola & Bula arhitektu birojs"

SIA “Ozola & Bula arhitektu birojs”, reģ.Nr.40003384943 -

“Farmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra jaunbūve” .

Būvprojekta izstrāde (EL, ELT, EST)

Projekts realizēts 2018. gadā

SIA "Dual arhitekti"

SIA “DUAL arhitekti”, reģ.Nr.40103021187 -

“PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēku pārbūve Slokas ielā 52a un 52b, Rīgā””.

Būvprojekta izstrāde (EL, ELT, ESS, EST, UAS)

Projekts realizēts 2018. gadā

SIA "Ozola & Bula arhitektu birojs

SIA “Ozola & Bula arhitektu birojs”, reģ.Nr.40003384943 -

Būvprojekts “Administratīvā ēka un noliktavas ēka ar ražošanas telpām, “Norupes noliktava”, Tīnūžu pagasts, ikšķiles novads”.

Būvprojekta izstrāde (EL, ELT, ESS, EST, UAS).

Projekts realizēts 2017. gadā

Valsts kanceleja

Valsts kanceleja, reģ.Nr. 90000055313 -

Nodrošināt Ministru kabineta ēku kompleksa Brīvības bulvārī 36, Rīgā,  drošo sarunu telpas konceptuālu un datalizētu skiču plānojumu, iekšējās apdares un inženierkomunikāciju risinājuma izstrādi, telpu iekārtojuma vizuālo materiālu sagatavošanu, konstruktīvo risinājumu un autoruzraudzība.

Projekts realizēts 2017/2018. gadā

SIA "Būvdizains"

SIA “Būvdizains”, reģ.Nr.43603011124 -

“Inženierkomunikāciju pārbūves projekta izstrāde Salaspils 2.vidusskolai, 3.kārta”.

Būvprojekta izstrāde (EL, ESS, UAS)

Projekts realizēts 2017. gadā

Militārās izlūkošanas un drošības dienests

Militārās izlūkošanas un drošības dienests, reģ.Nr.90000084929 -

 “MIDD ēka 1 elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas projekta izstrāde”, Grostonas ielā 2, Rīgā.

Iekšējie elektroapgādes tīkli (EL)

Projekts realizēts 2017. gadā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, reģ.Nr.90009225180 -

“Vājstrāvu sistēmu izbūve NATO Kaujas grupas rotu atbalsta, tehnikas un konteineru izvietošanas laukumiem” Ādažu nacionālajā mācību centrā ” Kadagā, Ādažu novadā.

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi

Projekts realizēts 2017. gadā

SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"

SIA “Ozola & Bula, arhitektu birojs”, reģ.Nr. 40003384943 -

“Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem, Valmieras cietumā”.

Būvprojekta izstrāde (EL, ELT, ESS, EST)

Projekts realizēts 2017. gadā

SIA "UPB Projekti"

SIA “UPB Projekti”, reģ.Nr.41203030418 -

“NBS NP 3.RNC autoparka ēku 052, 053, 056, 057 pārbūve” Ādažu nacionālais mācību centrs, Kadaga, Ādažu novads.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (EST, UAS, ESS AS).

Projekts realizēts 2017. gadā

SIA "Būvdizains"

SIA “Būvdizains”, reģ.Nr.43603011124 -

“Ēdnīcas pārbūve par Amatu māju, katla mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru un katla mājas novietošana” .Siguldas ielā 7, Morē, Mores pag., Siguldas nov., kad. Nr.4266 004 0215

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (EL, ESS, UAS)

Projekts realizēts 2017. gadā

SIA "DUAL arhitekti"

SIA “DUAL arhitekti”, reģ.Nr.40203021187 -

“Biroju ēku rekonstrukcija un jaunbūve 1.kārta”.
Mūkusalas ielā 41b, Rīgā.

Būvprojekta izstrāde (EL, ESS, UAS, VAS)

Projekts realizēts 2017. gadā

SIA "Būvdizains"

SIA “Būvdizains”, reģ.Nr.43603011124 -

“Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestādes piebūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.

Tehniskā projekta izstrāde : ( EL, ESS, UAS)

Projekts realizēts 2017. gadā

SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"

SIA “Ozola & Bula, arhitektu biroja” reģ.Nr. 40003384943 -

“Noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūves un esošās apbūves nojaukšana, Bukaišu ielā 1, Rīgā”.

Projektēšanas un autoruzraudzības darbi. (EL, ELT, ESS, EST, UAS)

Projekts realizēts 2017. gadā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. reģ.Nr.90009225180 -

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 26 objekti. Tehniskā projekta izstrāde sadaļām: automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (AUS).

Projekts realizēts 2017. gadā

SIA "CORE projekts"

SIA “CORE projekts”, reģ.Nr. 40003810313 -

“Daudzstāvu daudzdzīvokļu un darījumu ēkas jaunbūve, Tērbatas ielā 72, Rīgā”. Būvprojekta izmaiņu projekts sadaļām: elektroapgāde iekšējie tīkli (EL), elektronisko sakaru sistēmas (ESS) un automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas (UAS).

Projekts realizēts 2016. gadā

SIA "Nams"

SIA “Nams”, reģ.Nr.40103036167 -

“NBS NP 3.RNC autoparka pārbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā.”. Būvprojekta vājstrāvu daļas (ESS) apsardzes signalizācijas, videonovērošanas un piekļuves kontroles sadaļu izstrāde.

Projekts realizēts 2016. gadā

SIA "Skonto Būve"

SIA “Skonto Būve”, reģ.Nr.40003248848 -

“Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūves būvprojekts”. Tehniskā projekta izstrāde sadaļām:  elektronisko sakaru sistēmu (ESS, elektronisko sakaru teritorijas tīkli (EST), automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas (UAS), elektroapgāde iekšējie tīkli (EL) un elektroapgāde ārējie tīkli (ELT).

Projekts realizēts 2016. gadā

SIA "Skonto Būve"

SIA “Skonto Būve”, reģ.Nr.40003248848 -

“Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvprojekta izstrāde”.  Tehniskā projekta izstrāde sadaļām: elektronisko sakaru sistēmas (ESS), elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli (EST), automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas (UAS).

Projekts realizēts 2016. gadā

Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments, reģ.Nr.90000038741 -

“Latvijas Nacionālā mākslas muzeja lietojumā esošās teritorijas Krišjāņa Valdemāra ielā 10A,Rīgas pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde”. Tehniskā projekta izstrāde sadaļām: elektronisko sakaru teritorijas tīkli (EST).

Projekts realizēts 2015/2016. gadā

SIA “RE&RE”

SIA “RE&RE”, reģ. Nr.40003112106 -

“Olaines cietuma, kas atrodas Rīgas ielā 10, Olainē, jauna korpusa projektēšana”. Tehniskā projekta izstrāde sadaļām: vājstrāvu iekšējie un ārējie tīkli (VS, VST), ieskaitot sakaru sistēmu, signalizācijas sistēmu, videonovērošanas sistēmu, televīzijas sistēmu, skaļruņu apziņošanas sistēmu, datortīkla sistēmu; automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS).

Projekts realizēts 2015. gadā

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ.Nr.40003294758 -

Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi.

Objekts: Kr.Valdemāra iela 3, Rīga.

Projekts realizēts 2017/līdz šim brīdim. gadā

Latvijas Republikas Saeima

Latvijas Republikas Saeima, reģ.Nr.90000028300 -

Tehnisko sistēmu ekspluatācijas apkalpošana.

Objekts: Jēkaba iela 11, Rīga; Jēkaba 6/8, Rīga; Jēkaba 10/12, Rīga; Jēkaba 16, Rīga; M.Trokšņa 2   Torņu 3/5, Rīga.

Projekts realizēts 2017/līdz šim brīdim. gadā

Latvijas Republikas Zemessardze

Latvijas Republikas Zemessardze, reģ.Nr.90000040549 -

Zemessardzes vienību tehniskās apsardzes sistēmu uzturēšana un papildināšana.

Objekts: Cēsu iela 54, Valmiera

Projekts realizēts 2017/līdz šim brīdim. gadā

SIA "Privat Investment"

SIA “Privat Investment”, reģ.Nr.40103316587 -

Nodrošināt tehnisko sistēmu bojājumu novēršanu.

Objekts: Muitas iela 1, Rīga

Projekts realizēts 2017/līdz šim brīdim. gadā

SIA "Fraternitas"

SIA “Fraternitas”, reģ.Nr.40003710257 -

Veikt tehniskās sistēmas plānoto darbu un ārkārtas darbu izpildi. Nodrošināt piekļuves kontroles, apsardzes signalizācijas, publiskās izziņošanas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas, video novērošanas, gāzes dzesēšanas sistēmas automātikas daļas, ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas automātikas daļas un rezerves elektroapgādes sistēmas bojājumu novēršanu.

Objekts: Meistaru iela 33, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Projekts realizēts 2017/līdz šim brīdim. gadā

SIA "Cēsu klīnika"

SIA “Cēsu klīnika”, reģ.Nr.44103057729 -

Nodrošināt tehnisko sistēmu bojājumu novēršanu.

Objekts: Cēsu klīnika, Slimnīcas ielā 9, Cēsīs.

Projekts realizēts 2017/līdz šim brīdim. gadā

SIA "Mega sargs"

SIA “Mega sargs”, reģ.Nr. 40003575463 -

Nodrošināt tehnisko sistēmu- apsardzes, durvju piekļuves, UAS un videonovērošanas sistēmu bojājumu novēršanu.

Objekts: Jūras iela 34, Ventspils.

Projekts realizēts 2017/līdz šim brīdim. gadā

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs, reģ.Nr.9000006881 -

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas tehniskās apkopes darbi.

Objekts: Krustabaznīcas iela 9, Rīga.

Projekts realizēts 2017/līdz šim brīdim. gadā

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, reģ.Nr.42103041306 -

Vājstrāvas sistēmu tehniskās apkalpošanas un uzturēšanas darbi : ugunsdrošības signalizācijas sistēmas (1500 detektori); automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (800 detektori);apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas (400 devēji); video novērošanas sistēmas (100 kameras).

Objekts: Nr.1 SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”,  Slimnīcas iela 25, Liepāja;

Objekts: Nr.2 SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” filiālē Zobārstniecības poliklīnika, Kārļa Zāles laukums 2, Liepāja.

Projekts realizēts 2015/līdz šim brīdim. gadā

AS "SEB banka"

AS “SEB banka”, reģ.Nr.40003151746 -

Par tehnisko sistēmu ekspluatācijas apkalpošanu.(durvju piekļuves kontroles kartiņu pārbaude un programmēšana, videoserveru, videokameru darbības un ieraksta arhīva attālinātu pārbaudi, ekspluatācijas materiālu piegāde un uzstādīšanu Apkalpojamo tehnisko sistēmu eskpluatācijas režīma un darbības nodrošināšanai.)

Projekts realizēts 2016/līdz šim brīdim. gadā

AS "Air Baltic Corporation"

AS “Air Baltic Corporation”,reģ.Nr.40003245752 -

Par tehnisko sistēmu bojājumu novēršanu.

Objekts:Lidosta “Rīga”

 

Projekts realizēts 2016/līdz šim brīdim. gadā

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ.Nr. 40003294758 -

Vājstrāvas sistēmu tehniskās apkalpošanas un uzturēšanas darbi,  vājstrāvu sistēmu datortehnikas apkope, videonovērošanas sistēmas (180 kameras),   apsardzes signalizācijas sistēmas (2000 devēji) , piekļuves kontroles sistēmas (70 detektori), TV & SAT TV tīklu,  ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas tehniskās apkopes.

Objekts: Rīgas pils, Pils laukumā 3, Rīgā.

Projekts realizēts 2016/ 2020. gadā

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, reģ.Nr.90001033633 -

Vājstrāvu sistēmu tehniskās apkalpošanas un uzturēšanas darbi,  video novērošanas sistēmas  (140 kameras) apkope, apsardzes signalizācijas sistēmas (720 devēji) apkope,  piekļuves kontroles sistēmas (115 detektori) apkope.

Projekts realizēts 2016/ līdz šim brīdim. gadā

VAS "Tiesu namu aģentūra"

VAS “Tiesu namu aģentūra”, reģ.Nr.40003334410 -

Nodrošināt tehnisko bojājumu novēršanu un  apkopi ugunsdrošības un piekļuves (apsardzes) sistēmām.

Projekts realizēts 2002/ līdz šim brīdim. gadā

LR TM Ieslodzījuma vietu pārvalde

LR TM Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģ.Nr.90000027165 -

Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas tehniskā apkope Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.

Projekts realizēts 2016/ līdz šim brīdim. gadā

AS "VEF"

AS “VEF”, reģ.Nr.40003001328 -

Tehniskā apkope un uzturēšana, ugunsgrēka signalizācijas, videonovērošanas, un trauksmes izziņošanas sistēmām.

Objekts: Brīvības iela 214 korpuss 1 un 1a, Rīgā.

Projekts realizēts 2007/ līdz šim brīdim. gadā

AS "PrivatBank"

AS “PrivatBank”,reģ.Nr.50003086271 -

Videonovērošanas sistēmas, tehniskās apsardzes sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas un elektrosadales tīkla tehniskā apkope.

Projekts realizēts 2013/ līdz šim brīdim. gadā

SIA "Retex Būve"

SIA “Retex Būve”, reģ.Nr.50003283671 -

Tehniskā apkope un uzturēšana videonovērošanas, apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas sistēmai.

Projekts realizēts 2007/ līdz šim brīdim. gadā

SIA "Baltic Pub"

SIA “Baltic Pub”, reģ.Nr.40103516004 -

Par tehnisko sistēmu bojājumu novēršanu.

Projekts realizēts 2014/ līdz šim brīdim. gadā